Защо Кредибъл?

Максимално добри условия за финансиране
В подкрепа на малкия и среден бизнес
Прозрачност и ясни правила
Бързина, коректност, индивидуален подход

Често задавани въпроси

Предоставя ли Кредибъл АД кредити в брой?

Кредибъл АД не предоставя кредити в брой. След одобрение на искане за кредит и подписване на договор, средствата се превеждат по банкова сметка на кредитополучателя.

Как се погасява кредит от Кредибъл АД?

Кредитът се погасява по банков път, по посочена от Кредибъл АД банкова сметка. Вноските са с предварително договорени падежи (дата на плащане) и размери, които са подробно описани в погасителен план неразделна част от договора за заем.

Как се определя лихвения процент, при който се отпуска кредит?

Кредибъл АД предоставя кредити при фиксиран лихвен процент за целия период на кредита, който се определя в зависимост от цялостния финансов рейтинг на конкретния клиент. Лихвеният процент се определя предварително, вписва се в договора за кредит и не се променя за целия срок на погасяване. Клиентът е наясно от самото начало колко лихва ще плати, при условие, че погасява вноските си без забава и изпълнява коректно задълженията си по договора.

В каква валута се предоставя кредита?

Кредибъл АД предоставя кредити само в български лева.

Наши партньори: