Вземете своя кредит

Моля, попълнете информацията по-долу, която ще ни помогне да ви насочим към най-добър за Вас вариант за финансиране.

* Съгласен съм с общите условия.
* Декларирам, че съм предоставил доброволно информация за себе си и съм съгласен Кредибъл АД да обработва, съхранява и предоставя моите лични данни по начина и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
* Декларирам, че съм съгласен при обработка на данните преди и след отпускане на кредита, Кредибъл АД да търси и получава информация, необходима за установяване на кредитоспособността ми от Централния кредитен регистър на БНБ, Националния осигурителен институт, Национална здравно осигурителна каса, както и други администратори на лични данни.
Кредибъл АД декларира, че всяка информация, предоставена от и за клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за кредит.
* Съгласен съм с общите условия.
* Декларирам, че съм предоставил доброволно информация за себе си и съм съгласен Кредибъл АД да обработва, съхранява и предоставя моите лични данни по начина и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
* Декларирам, че съм съгласен при обработка на данните преди и след отпускане на кредита, Кредибъл АД да търси и получава информация, необходима за установяване на кредитоспособността ми от Централния кредитен регистър на БНБ, Националния осигурителен институт, Национална здравно осигурителна каса, както и други администратори на лични данни.
Кредибъл АД декларира, че всяка информация, предоставена от и за клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за кредит.

След като разгледаме Вашето искане ще се свържем с вас и ще обсъдим искания от Вас кредит. При взаимен интерес ще се срещнем и обсъдим конкретните параметри на място. Кредибъл АД не е компания за бързи кредити, не толерира свръхзадлъжнялост на клиентите си и търси дългосрочно и коректно сътрудничество. Кредибъл АД предоставя своите услуги основно в района на гр. София.